Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  minimalizmas (dailė)

Vėlyvojo modernizmo kryptis. Siekta grynos meninės formos, eliminuotos iš bet kokio konteksto. Vengta idėjinio ar emocinio turinio, plastinės ekspresijos, individualaus kūrybinio braižo. Būdinga serijinė kompozicija, preciziškas atlikimas, taikyti šiuolaikinės pramonės gaminiai. Atstovai: C. Andre, S. Le Witt, D. Judd, R. Morris.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 272.

Šalutiniai terminai

ABC menas; minimalusis menas; pirminių struktūrų menas; serijinis menas; šaltasis menas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 272.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Minimal Art; Minimalism; ABC Art; Anti-Illusionism; Anti-Illusionist; Art of the Real; Bare Bones Art; Cool Art; Idiot Art; Know Nothing Nihilism; Know Nothing Nihilist; Literalist Art; Minimalist; Nart; Object Art; Reductive Art; Rejective Art; Zombie Art anglų kalba