Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  votas

Tikinčiųjų padėkos, įžado arba prašymo ženklas, dedamas viešoje maldos vietoje, prašant Dievo pagalbos. Dažniausiai tai simbolinės žmogaus kūno dalių (kojos, rankos, akies, galvos, širdies) plokštelės iš sidabro, aukso ar vario. Votas tvirtinamas prie garbinamo šventojo atvaizdo (paveikslo, skulptūros) arba relikvijų saugojimo vietos (altoriaus, relikvijoriaus).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 454.

Šalutiniai terminai

votumas lietuvių kalba

Religijotyros žodynas, sud. R. Petraitis, Vilnius: Mintis, 1991, p. 406.

Termino atitikmuo užsienio kalba

ex-voto; votive image anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=ex-voto&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300178243 (žiūrėta 2011 01 14).