Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šaunamojo ginklo buožė

Šaunamojo ginklo (šautuvo, automato, karabino, lengvojo kulkosvaidžio, automatinio šautuvo ir kt.) dalis, įremiama į šaulio petį. Buožė būna medinė, metalinė, plastikinė. Medinė buožė sutvirtinama metaline plokštele – padu. Metalinė buožė žygiui prilenkiama prie ginklo, o mūšiui atlenkiama.

Termino šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 591, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 12 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

butt; gunstock anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 591, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 12 02).

приклад rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 591, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 12 02).