Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  dailė

Plastinio meno šaka. Apima vaizduojamąją dailę, taikomąją dekoratyvinę dailę ir scenografiją.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 90.