Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  radiatorius (vėsinimo įranga)

Radiatorius vėsina variklio aušinimo skystį, cirkuliuojantį per variklio bloką.

Termino šaltinis (-iai):

Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org.