Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Lenino vardo bibliotekos spaustuvė