Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  B-vė Ladė, Lietuvos albumų dirbtuvė ir knygrišykla