Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus