Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Robert Sennecke Internationaler Illustrations Verlag