Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vosgėlių piliakalnis (3594)

Unikalus objekto kodas: 3594.

 

Termino šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.