Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  obliavimas

Medžio paviršiaus lyginimas obliumi.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

planing anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.