Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  mozaikinis stiklas

Stiklo dirbinių gaminimo ir dekoravimo technika. Dirbiniai formuojami tarpusavyje sulydant spalvoto stiklo masės gabalėlius. Technika naudojama indams gaminti, baldų, kitų dirbinių inkrustacijai.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

mosaic glass; murrhine glass anglų kalba

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.