Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Mūrininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5682)

Unikalus objekto kodas: 5682.

Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mūrininkų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.