Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dailidžių pilkapynas (16511)

Unikalus objekto kodas: 16511.

Širvintų r. sav., Kernavės sen., Dailidžių vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ardiškio pilkapynas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.