Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dailidžių senovės gyvenvietė (40882)

Unikalus objekto kodas: 40882.

Širvintų r. sav., Kernavės sen., Dailidžių vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.