Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Būtingės sodybvietė (25503)

Unikalus objekto kodas: 25503.

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Kalgraužių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Būtingės karčema
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Dvaro karčema
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.