Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Prienų dvarvietė (5504)

Unikalus objekto kodas: 5504.

Prienų r. sav., Prienų sen., Prienų m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Butlerio pilis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.