Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vosbučių piliakalnis (5162)

Unikalus objekto kodas: 5162.

Kėdainių r. sav., Krakių sen., Vosbučių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilaitės kalnas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.