Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dabravolės piliakalnis su gyvenviete (22989)

Unikalus objekto kodas: 22989 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Dabravolės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3697);

2) Dabravolės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22990).

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Dabravolės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.