Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dabravolės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3697)

Unikalus objekto kodas: 3697.

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Dabravolės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.