Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kauno Maironio rūmai (10435)

Unikalus objekto kodas: 10435.

Kauno m. sav., Kauno m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

S. Siručio rūmai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.