Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Muoriškių pilkapių vieta II (34287)

Unikalus objekto kodas: 34287.

Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Tabokinės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.