Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Muoriškių pilkapių vieta (34286)

Unikalus objekto kodas: 34286.

Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Muoriškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.