Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  sijonas

Įvairaus ilgio viršutinis drabužis, nuo juosmens gaubiantis abi kojas drauge.

Termino šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

Šalutiniai terminai

anderėkas; marginė; sejonas; sparnyčia; suknelė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 28).

linčius; ruikėnas; undarokas lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sisitema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 07 28).

padelkos lietuvių kalba

Zanavykų šnektos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 2, p.

andarokas; čemoras; indarokas; jupikas; jupikis; kedelaitė; kedelis; kedelys; seliopas; spadnyčia; spadninčia

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

skirt anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

jupe prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

Rock vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.