Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  saga (aksesuaras)

Skritulio ar kitos formos su skylutėmis siūlams detalė, skirta siuvinio dalims susegti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 312.

Šalutiniai terminai

guzikas; knypkė; knypkis; spunka lietuvių kalba
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

button anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 312.

bouton prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 312.

Knopf vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 312.