Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  laidinis fotoaparato paleidiklis

Laidas su įtaisu fotoaparato sklendei atverti neliečiant paties aparato.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hood&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022663 (žiūrėta 2012 02 13).

Šalutiniai terminai

paleidimo troselis lietuvių kalba
troselinis fotoaparato paleidiklis

Termino atitikmuo užsienio kalba

cable release anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hood&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022663 (žiūrėta 2012 02 13).