Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kepurėlė

Nedidelė kepurė.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 07 27).

Šalutiniai terminai

čipkas; čepčikas; kepurėlė; kepurikė; mučė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 12 10).

mučelė

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

little cap anglų kalba