Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ročiškės piliakalnis (5569)

Unikalus objekto kodas: 5569.

Raseinių r. sav., Betygalos sen., Ročiškės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Aukštuonos kalnas lietuvių kalba

Interneto svetainė „Kultūros paveldo departamentas“, http://www.heritage.lt/archeologija/pilanal1.htm/ , http://www.heritage.lt/archeologija/broniaus/6br.htm (žiūrėta 2011-10-14).

Račkiškės piliakalnis lietuvių kalba

Interneto svetainė „Kultūros paveldo departamentas“, http://www.heritage.lt/archeologija/pilanal1.htm/ , http://www.heritage.lt/archeologija/broniaus/6br.htm (žiūrėta 2011-10-14).