Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  botkotis

Botago kotas. Būdavo lazdelinis arba vytinis, išdrožtas iš lankstaus, lengvo medelio kamieno arba suvytas iš lanksčių vytelių. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

botagaitis; botagkotis; botkaitis; botkaitys; votkotis; votkotys

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.