Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  botagas

Įnagis gyvuliams raginti, varyti. Daryti prie medinio botkočio pririšant šmaikštų 1–4 m ilgio botagą iš kanapinės, lininės, ašutinės ar supintos odos virvelės. Botkotis drožiamas iš medžio arba vejamas iš vytelių. Lietuvoje botagai yra ilgieji ir trumpieji. Su ilgaisiais botagais ganomi gyvuliai ir raginami arkliai (dirbant), trumpieji dažniausiai naudojami jojant.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 386.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 386.

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

bendzė; botegas; pavaroklis; votagas; votegas lietuvių kalba

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.