Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Murgabo upės slėnis

Murgabas – upė Centrinėje Azijoje.