Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Breslau

Dabar Vroclavas, Lenkija. Iki 1945 m. priklausė Vokietijai ir vadinosi Breslau.

Šalutiniai terminai

Vroclavas

Termino atitikmuo užsienio kalba

Vratislav čekų kalba
Wrocław lenkų kalba
Breslau vokiečių kalba