Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Bendras Amerikos lietuvių fondas

Fondas, įkurtas Amerikos lietuvių tarybos pastangomis, teikė ekonominę paramą rezistencinei veiklai.