Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Įkurtas Kaune Politinių partijų ir rezistencinių organizacijų atstovų steigiamajame susirinkime. Komitetas buvo bendras vyriausiasis tautinio pogrindžio centras, aukščiausia institucija tautos teisėms ginti ir atstovauti. Pirmuoju vadovu paskirtas Steponas Kairys. Veikė iki 1990 m. kovo 11 d.