Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurta Lietuvos laisvės lyga

Ji veikė pusiau legaliai – rinko informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus sovietinėje Lietuvoje. Šios organizacijos pastangomis Lietuvos laisvės klausimas pradėtas kelti tarptautiniu mastu. Llietuvos laisvės lyga taip pat siekė ugdyti tautinę, politinę, religinę okupuoto krašto žmonių sąmonę. Vadovas – Antanas Terleckas.