Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Buvo vykdomi Lietuvos gyventojų trėmimai

Iš viso ištremta 312 šeimų – daugiau kaip 1,1 tūkst. žmonių.