Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Meksiko valstija

Administracinis centras Toluka.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.