Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Bužienės k.

Išnykęs kaimas (Ignalinos r.).

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, Vilnius: Mintis, 1976, d. 2.