Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Buvusio ministro pirmininko Augustino Voldemaro šalininkai, nacionalistiškai nusiteikę karininkai, vadovaujami kariuomenės štabo viršininko P. Kubiliūno, sukėlė pučą

Pučo organizatorriai norėjo grąžinti Augustino Voldemarą į valdžią. Neramumai kariuomenėje buvo lengvai numalšinti.