Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  dagerotipas

Dagerotipijos technika sukurta fotografija: atvaizdas gaunamas šviesai jautriu sidabro jodidu dengtoje metalo plokštelėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 89.

Termino atitikmuo užsienio kalba

daguerreotype anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=daguerreotype&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300127181 (žiūrėta 2011 07 14).