Aleksandras Kernagis

Vardas Aleksandras
Pavardė Kernagis
Profesija aktorius, režisierius, dramaturgas
Gimimo data 1911-09-09

Išsami biografija

Aktorius, teatro režisierius, dramaturgas. Gimė 1911 m. rugsėjo 9 d. Svirnuose (dab. Anykščių r.), mirė 1980 m. gegužės 12 d. Kaunas, palaidotas Vilniuje.
Žmona Gražina Kernagienė-Blynaitė, sūnus Vytautas Kernagis.
Baigė Kėdainių pradžios mokyklą, 1930 m. baigė Kėdainių gimnaziją. 1933 m. baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą, Boriso Dauguviečio kursą. 1938–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę.

1933–1934 m. Jaunųjų teatro, 1934–1940 m. Valstybės teatro, 1940–1980 m. Vilniaus valstybinio teatro aktorius, 1941–1943 m. Vilniaus skrajojamo Vaidilos teatro režisierius ir meno vadovas.

Vaidybai būdinga aštri forma. Sukūrė daugiausia charakterinių vaidmenų, svarbiausi:
    1934 m. Andrius Kazio Inčiūros „Vincas Kudirka“,
    1936 m. Bronys Kazio Inčiūros „Gimtoji žemė“,
    1937 m, 1945 m. Trofimovas Antono Čechovo „Vyšnių sodas“,
    1938 m. Čiujinas Judžino O'Nilo „Marko milijonai“,
    1940 m. Dančis, Barendas Hermano Hejermanso „Viltis“,
    1946 m. Sincovas Maksimo Gorkio „Priešai“,
    1956 m. Jagminas Balio Sruogos „Apyaušrio dalia“,
    1972 m. Mileris Fridricho Šilerio „Klasta ir meilė“,
    1979 m. Tarnovskis Balio Sruogos „Milžino paunksmė“.

Filmografija:

    1962 m. Duobkasys „Svetimi“, rež. Marijonas Giedrys
    1980 Teisėjas „Dičiaus karjera“, rež. Balys Bratkauskas.
Režisūrinė veikla:

    1949 m. Karlo Goldonio „Dviejų ponų tarnas“ (vaidino Trufaldiną),
    1950 m. Aleksandro Ostrovskio „Bekraitė“,
    1961 m. Viljamo Šekspyro „Daug triukšmo dėl nieko“.

Parašė pjesių („Pamilau dangaus žydrumą“, su J. Butėnu, pastatyta 1957, ir režisierius, išleista 1958; „Kad ir šimtą gyvenimų…“ (su J. Butėnu, 1967, ir režisierius).

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9, p. 759.