Ieva Jankienė

Vardas Ieva
Pavardė Jankienė
Mergautinė pavardė Valatkaitė
Profesija operos dainininkas
Gimimo data 1894 m.

Išsami biografija

Ieva Jankienė (Valatkaitė, Stanienė; g. 1894 m. Pittstone, Pensilvanijos valstija, mirė 1959 m. Brooklyne, Niujorko valstija) – JAV lietuvė, dainininkė (dramatinis sopranas). Vargonininko ir chorvedžio J. Jankaus žmona.

Nuo vaikystės dainavo solo įvairiuose renginiuose. 1923–1931 m. lavino balsą Romoje, koncertavo.

1931 m. grįžo į JAV. Brooklyne vadovavo Apreiškimo parapijos vaikų chorui, talkino vyro vadovaujamam chorui. 1935 m. chorų varžybose Niujorke, Niujorko valstija, kaip šio choro solistė dainavo Č. Sasnausko „Karvelėli mėlynasai“ (choras gavo pagyrimo lapą ir sidabro taurę). Vertėsi privačiomis dainavimo pamokomis.

Šaltiniai

Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui (ELIP), http://www.lietuvai.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).