Dovydas Zolinas

Išsami biografija

Dirbo Raseiniuose fotografu iki karo. Fotografijas žymėdavo antspaudu „D. Zolino fotografija. Raseiniai, Šiluvos g.“ D. Zolinas garsėjo kaip portretistas. Dirbo ne tik paviljone, bet mėgo fotografuoti žmones ir gatvėse, prie bažnyčių, gamtoje, darė grupines nuotraukas. 1941 m. vokiečių kariuomenei okupavus Lietuvą, kartu su kitais Raseinių krašto žydais buvo sušaudytas. 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Д. Золинъ

Šaltiniai

Fotografijos Raseinių muziejuje, http://samogitia.mch.mii.lt/Zurnalas/ZZ_2006_1/fotografijos.htm (žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.).