Stasys Pilka

Vardas Stasys
Pavardė Pilka
Profesija aktorius, režisierius
Gimimo data 1898-05-08

Išsami biografija

Aktorius, režisierius. Gimė 1898 m. gegužės 8 d. Sankt Peterburge, mirė 1976 m. vasario 5 d. Čikagoje.

1919–1921 m. mokėsi Aleksandros teatro vaidybos mokykloje Sankt Peterburge, vaidino „Lietuvių klubo“ ir kitų trupių spektakliuose.

1921–1926 m. ir 1929–1944 m. Valstybės teatro (1941–1944 m. Kauno didysis teatras), 1932–1933 m. Valstybės teatro Šiaulių skyriaus aktorius.

1926–1929 m. gyveno JAV, įkūrė mėgėjų teatro trupę, vaidino lietuvių mėgėjų teatro spektakliuose, juos režisavo (tarp jų – ir lietuvių dramaturgų veikalų), gastroliavo su V. Dineikos ir A. Vanagaičio estradine grupe „Dzimdzi drimdzi“ (1926).

1936–1944 m. vadovavo iš Vytauto Didžiojo universiteto į Valstybės teatrą atkeltam Teatro muziejui.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 m. gyveno JAV.

1948 m. Čikagoje įkūrė mėgėjų trupę „Lietuvių teatras“, čia vaidino ir režisavo, skaitė poeziją.

Svarbesni vaidmenys: Ferdinandas, Vurmas (F. Schillerio „Klasta ir meilė“ 1922), Senelis (M. Maeterlincko „Nekviestoji viešnia“), Almaviva (P. A. de Beaumarchais „PAšėlusi diena, arba Figaro vedybos“), Henšelis (G. Hauptmano „Vežėjas Henšelis“, visi 1924), Nesčiastlivcevas (A. Ostrovskio „Miškas“ 1925), Barva (P. Vaičiūno „Prisikėlimas“ 1936), Gajevas (A. Čechovo „Vyšnių sodas“ 1937).

Režisavo spektaklių (A. Puškino „Mocartas ir Saljeris“ 1922, P. Vaičiūno „Aukso gromata“ 1938, su B. Dauguviečiu, A. Vienuolio „1831 metai“ 1939).

Vaidyba melodramatiška, kartais patosiška.

Parašė teatro kritikos straipsnių.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 18, p. 252–253.