Marius Liugaila

Vardas Marius
Pavardė Liugaila
Profesija grafikas
Gimimo data 1954-09-23

Išsami biografija

Grafikas. Gimė 1954 m. rugsėjo 23 d. (kitais duomenimis 1953 m.) Vilniuje, mirė 2013 m. kovo 2 d. (kitais duomenimis gegužės 2 d.) ten pat.
Sofijos Veiverytės sūnus, Živilės Liugailaitės-Bielinienės brolis.

1971–1977 m. studijavo grafiką Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
Dirbo dailininku savaitraštyje „Literatūra ir menas“ (1976–1977 m.), žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“ (1980–1990 m.), „Taip ir ne“ (1990–1993 m.), „Jaunimo gretos“ (1993–1994 m.), „Moteris“ (1994–1995 m.).
Nuo 1988 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Sukūrė estampų oforto technika, piešinių pastele, anglimi, ekslibrisų (daugiau kaip 300), iliustravo ir apipavidalino žurnalų, knygų (daugiau kaip 70 leidinių; Stasys Kašauskas „Meilė ir kiti žaidimai“, 1987 m.; Vytautas Rubavičius „Dangus ir kitos gamtos jėgos“, 1988 m.; Ričardas Gavelis „Taikos balandis“, 1995 m.). Raižinius kūrė derindamas akvatintos, mecotintos ir sausosios adatos technikas. Kūryboje vyrauja filosofinės, alegorinės, siurrealistinės figūrinės kompozicijos, kuriose iškeliamos žmogaus ir gamtos, būties problemos. 
Nuo 1979 m. dalyvavo parodose.
Darbų yra Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.