Bronislovas Zatorskis

Išsami biografija

1896 m. pr. iš Kauno į Šiaulius atsikėlė fotografas Bronislovas Zatorskis. Jo atjeljė Šiauliuose veikė iki pat Pirmojo pasaulinio karo, Bolšaja tiuremnaja (liet. Didžioji kalėjimo, dabar – Vilniaus) gatvėje, Šapiro name. Po karo šios ateljė veiklos pėdsakai Šiauliuose nutrūksta.