Bronius Gražys

Vardas Bronius
Pavardė Gražys
Profesija aktorius, režisierius, poetas
Gimimo data 1934-01-05

Išsami biografija

Klaipėdos dramos teatro aktorius ir režisierius, KU Choreografijos katedros, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vyriausias asistentas, Lietuvos teatro sąjungos narys. Gimė 1934 m. sausio 5 d. Nečionių kaime (Rokiškio apskr.).

1952 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą. 1952–1956 m. studijavo LVK, 1966–1968 m. stažavosi Maskvos (Rusija) valstybiniame akademiniame mažajame teatre.
1956–1963 m. – Kapsuko dramos teatro aktorius, 1963–1966 m. – Klaipėdos akademinio dramos teatro aktorius, 1968–1975 m. – šio teatro režisierius, 1973–1992 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto Choreografijos katedros vyr. asistentas, nuo 1975 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius, režisierius, nuo 1992 m. – Klaipėdos universiteto Choreografijos katedros vyriausias asistentas, nuo 1997 m. – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vyr. asistentas.
1984 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio aktoriaus vardas.
Dirbdamas Kapsuko dramos teatre (1956–1962) ir nuo 1963 m. – Klaipėdos dramos teatre sukūrė daugiau kaip 140 vaidmenų. Žymiausi iš jų: istorikas (K. Binkio „Atžalynas“), Kirmis (V. Mykolaičio-Putino „Valdovas“), Žičkovskis (J. Marcinkevičiaus „Čičinskas“), Luka (M. Gorkio „Dugne“), Vjuginas (A. Abdulino „Tryliktas pirmininkas“), Don Chuanas (V. Šekspyro „Daug triukšmo dėl nieko“). Režisavo daugiau kaip 20 spektaklių, iš jų: J. Tumo-Vaižganto „Nebylys“, Moljero „Tartiufas“, J. Grušo „Barbora Radvilaitė“, K. Kubilinsko „Molio Motiejus“. Kūrė scenarijus ir režisavo dainų, šokių, sporto šventes, rašytojų jubiliejus, artistų vakarus. Redagavo Klaipėdos dramos teatro žurnalą „Klakeris“. Poezijos knygos „Žvyrkeliai“ (1994) autorius.

Šaltiniai

Žemaitijos kultūros, mokslo, meno ir visuomenės veikėjų duomenų bazė, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/Straipsniai/830.htm (žiūrėta 2012 01 24).

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.