Detali paieška

 

 • „Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija ŽMOGAUS MISTERIJA“, Lietuvos dailės muziejus, http://www.ldm.lt/pdg/kasuba.htm (žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 22 d.).
   
 • Vytis: istorija ir dailė, sud. Narbutas I., Sajauskas S., Žaliaduonienė B., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.
   
 • „Vlado Putvinskio paminklo – namo atidarymas Kelmėj“, Šiaurės Lietuva, 1932-09-25, Nr. 39 (137), p. 4, http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=94675 (žiūrėta 2017 m. vasario 9 d.).
   
 • VšĮ „Gintarinė svajonė“, http://gintarinesvajone.lt/.
   
 • Valentukevičius J., „Žemaitijos ąžuolo jubiliejus“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200806/str12.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 18 d.).
   
 • Vailionytė D., „Žvirgždė ar Praurimė: Apie gydytoją, mokslininkę, publicistę, visuomenės veikėją Agnietę Ambraziejūtę-Steponaitienę“, XXI amžius: Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis, 2004 m., Nr. 65, http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/zvil_01.html (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).
   
 • Культура староверов стран Балтии и Польши: исследования и альбом, Vilnius, 2010, 455, [1] p.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 127
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3