Detali paieška

 

 • Pinigų studijos, 2000, nr. 2.
   
 • Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, Kaunas: Šviesa, 1990.
   
 • Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, 185, [1] p.
   
 • Pirmieji Palangos fotografai, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/pirm_Palangos_fotografai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 29 d.).
   
 • Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/news.php (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
   
 • Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai, Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai, Plateliai, Beržoras, Žem. Kalvarija, Gegrėnai, sud. Butrimas A., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
   
 • Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, sud. Tarandaitė D., Janonienė R., Jankevičiūtė G., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2019, 1 d.
   
 • Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, sud. Tarandaitė D., Janonienė R., Jankevičiūtė G., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2019, 2 d.
   
 • Po muziejaus burėmis: Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, red. Nikžentaitienė R., Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2010, t. 1.
   
 • „Po penkiolikos metų darbo Prezidentūrą palieka fotografė Džoja Barysaitė“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/po-penkiolikos-metu-darbo-prezidentura-palieka-fotografe-dzoja-barysaite-1104096/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/ (žiūrėta 2019 m. liepos 30 d.).
   
 • Politiko Algirdo Saudargo interneto svetainė, http://www.algirdassaudargas.lt/lt (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 20 d.).
   
 • Politinių kalinių, tremtinių, partizanų laiškai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: katalogas, publikacijos, sud. Malinauskaitė A., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2001, 270, [2] p.
   
 • Porcelianas: kultūros istorijos puslapiai, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Porcelianas.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 29 d.).
   
 • Portalas „Lietuvos muziejai“, http://www.muziejai.lt/ (žiūrėta 2014 m. vasario 15 d.).
   
 • Portretai dvarų kolekcijose, sud. Tarandaitė D., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2016.
   
 • Potomkowie Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/ (žiūrėta 2019 m. balandžio 24 d.).
   
 • „Povilas Baranauskas (1921 04 10–2009 02 25)“, Literatūra ir menas.
   
 • Prancūzų–lietuvių kalbų žodynas, 3-iasis fotogr. leid., Vilnius: Margi raštai, 1997, 955, [1] p.
   
 • „Prasmingų darbų įvertinimas – garbingas apdovanojimas“, Muziejininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams, 2002, Nr. 5–6.
   
 • Prehistoric Lithuania: archaeological exposition guide, vertė Clarke J., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, 156 p.
   
 • Prezi, https://prezi.com/ (žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 9 d.).
   
 • „Prezidentas Smetona“: Apie Lietuvos karo laivą ir jo įgulą, sud. Adomavičius R., Adomavičius R., red. Nikžentaitienė R., Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2019.
   
 • Prioninae of the world, http://www.prioninae.eu/ (žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.).
   
 • „Prisikėlusi tarnauti Dievui ir žmonėms“, Mažoji Lietuva, http://www.mazoji-lietuva.lt/prisikelusi-tarnauti-dievui-ir-zmonems/ (žiūrėta 2018 m. gruodžio 18 d.).
   
 • Plepys S., „Pro memoria“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200811/str05.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 16 d.).
   
 • Proceedings of the Entomological Society of Washington, 2001, vol. 103.
   
 • Proceedings of the Entomological Society of Washington, 1999, vol. 101.
   
 • Proceedings of the Entomological Society of Washington, 2009, vol. 111(2).
   
 • Provincijos dvaras: XVII–XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose, parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, 126, [2] p.
   
 • PRW (žaliavos) klasifikatorius, http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LYwMLA3dzA08D8yB_E4NAA_cQc6B8JG55FwPSdFt6uhoYmRsYelhaurv7exgS0B2cU6IfDnIxfhfgkw81QpfHdANI3gAHcDTQ9_PIz03Vj9SPMsdpi7GRfmROanpicqV-QW5oRIVnZkBGoKIiAOqwYAw!/dl2/d1/L0lJSklna21BL0lKakFBQ3lBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X1AxMEM3STkzMDgwRzcwSTA3Uk80MFEwRzMyL0VJeGhPODQwMTAwMTE!/?WCM_PORTLET=PC_7_P10C7I93080G70I07RO40Q0G32_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/lgii/sa-portalas/sa-metodine-informacija/sa-gdks/sa-gdks-klasifikatoriai/ci-klasifikatorius-prw (žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.).
   
 • Przewodnik po Wilnie, http://pbc.biaman.pl/Content/14108/ks6169_OCR.pdf (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Puškorius A., „Senojo odinio apavo terminija“, Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 229-256.
   
 • Petraitis A., Šiaulių krepšinio dešimtmečiai: iliustruota istorija nuo 1925 metų, Šiauliai, 2018.
   
 • Pikelytė Z., Tadas Bajarūnas ir jo fotografija, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2000.
   
 • Pikelytė Z., „Virtuali paroda ,Tadas Bajarūnas ir jo fotografija'“, Portalas „Lietuvos muziejai“, http://www.muziejai.lt/prev_vers/panevezys/T_Bajarunas.htm (žiūrėta 2014 m. vasario 7 d.).
   
 • Pileckaitė R., XX amžiaus juvelyrika: nuo aksesuaro iki priekūnio, Lietuva, 2008.
   
 • Pružanskij A., Отечественные певцы. 1750–1917: cловарь, Maskva: Sovetskij kompozitor, 1991, T. 1.
   
 • „Фотограф Андрей (Генрих) Иванович Деньер“, Photographer.ru, http://www.photographer.ru/resources/names/photographers/176.htm (žiūrėta 2017 m. kovo 7 d.).
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 99
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2