E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  votas

Tikinčiųjų padėkos, įžado arba prašymo ženklas, dedamas viešoje maldos vietoje, prašant Dievo pagalbos. Dažniausiai tai simbolinės žmogaus kūno dalių (kojos, rankos, akies, galvos, širdies) plokštelės iš sidabro, aukso ar vario. Votas tvirtinamas prie garbinamo šventojo atvaizdo (paveikslo, skulptūros) arba relikvijų saugojimo vietos (altoriaus, relikvijoriaus).

Source of the term description:

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 454.

Non-preferred term

votumas lietuvių kalba

Religijotyros žodynas, sud. R. Petraitis, Vilnius: Mintis, 1991, p. 406.

Terms in other languages

ex-voto; votive image anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=ex-voto&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300178243 (žiūrėta 2011 01 14).